Dodavatelský řetězec si vyžaduje mnoho různých disciplín. My jsme specialisté v zajištění kvality a kompletaci dílů. Pro zajištění komplexního servisu proto spolupracujeme s partnery, kteří jsou specialisté ve svém oboru.

Naši partneři

logo skoda logo wv logo sole
logo continental logo rochling logo zdar
  logo mg  

Integrovaná politika kvality a environmentu

V podmínkách tržního hospodářství a globální konkurence je našim prioritním cílem maximální uspokojování potřeb našich zákazníků s minimalizací dopadů na životní prostředí a zdraví pracovníků. V souvislosti s naplněním tohoto cíle budeme usilovat o zvýšení úrovně komunikace se svými obchodními partnery a to jak se zákazníky, dodavateli tak i s ostatními zainteresovanými stranami.

Číst dál...