Tato služba je určena pro výrobce a dodavatele dílů nebo finálních výrobků (polotovarů). Kontrolujeme jejich kvalitu dle dodané dokumentace. Provádíme selekci, označení vadných výrobků a případnou opravu. Tuto službu nabízíme na interním i externím pracovišti.

 

Integrovaná politika kvality a environmentu

V podmínkách tržního hospodářství a globální konkurence je našim prioritním cílem maximální uspokojování potřeb našich zákazníků s minimalizací dopadů na životní prostředí a zdraví pracovníků. V souvislosti s naplněním tohoto cíle budeme usilovat o zvýšení úrovně komunikace se svými obchodními partnery a to jak se zákazníky, dodavateli tak i s ostatními zainteresovanými stranami.

Číst dál...