V podmínkách tržního hospodářství a globální konkurence je našim prioritním cílem maximální uspokojování potřeb našich zákazníků s minimalizací dopadů na životní prostředí a zdraví pracovníků. V souvislosti s naplněním tohoto cíle budeme usilovat o zvýšení úrovně komunikace se svými obchodními partnery a to jak se zákazníky, dodavateli tak i s ostatními zainteresovanými stranami.

Z analýzy dosavadního vývoje trhu v oblasti poskytování služeb pro firmy v automobilovém průmyslu a předpokládaného vývoje, jsme přijali opatření k vytvoření nových strategických záměrů naší společnosti.
Vysoká kvalita služby se stává existenční otázkou a současně pomáhá vstupu na nové trhy. Proto jsme se rozhodli vybudovat ve společnosti integrovaný systém managementu kvality a environmentu podle norem ISO 9001, IATF 16949 a ISO 14001.
Integrovaný management budeme trvale rozvíjet jako nedílnou součást celkové koncepce společnosti.
Neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb, snižování nákladů a dopadů na životní prostředí je pro nás trvalým úkolem.
Soustavné zvyšování úrovně kvalifikace zaměstnanců, jejich vzájemných vztahů, interní i externí komunikace a vnitrofiremní kultury pokládáme za své prioritní cíle.

  1. S našimi zákazníky uzavíráme smlouvy jen na takové služby, které můžeme a které umíme udělat.
  2. Jako dodavatelé služeb se zavazujeme, že cestou využívání moderních technologií a techniky budeme plnit všechny požadavky legislativy, bezpečnosti, ekologie včetně dlouhodobého dodržování kultury podnikání.
  3. Kvalitou vlastní práce každého zaměstnance chceme soustavně vytvářet vyšší úroveň našich služeb, zajišťující spokojenost našich zákazníků při minimalizaci nároků na zdroje a jejich hospodárném využívání.
  4. Společnost bude využívat procesní řízení ke zlepšení výstupů směrem k zákazníkům.
  5. Neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb a snižování nákladů a dopadů na životní prostředí je pro nás trvalým úkolem.
  6. Systematickým vzděláváním a výcvikem pracovníků zvyšujeme jejich uvědomění ve vztahu k životnímu prostředí.
  7. Společnost bude sledovat, vyhodnocovat a analyzovat data týkající se spokojenosti zákazníků a cílem uspokojit zákazníka
  8. V zájmu používání ekologicky čistých produktů se zaměříme na spolupráci s dodavateli, kteří nabízí tyto produkty.


Ve Žďáru nad Sázavou 22. 12. 2017

Integrovaná politika kvality a environmentu

V podmínkách tržního hospodářství a globální konkurence je našim prioritním cílem maximální uspokojování potřeb našich zákazníků s minimalizací dopadů na životní prostředí a zdraví pracovníků. V souvislosti s naplněním tohoto cíle budeme usilovat o zvýšení úrovně komunikace se svými obchodními partnery a to jak se zákazníky, dodavateli tak i s ostatními zainteresovanými stranami.

Číst dál...