Tato služba je určena pro výrobce a dodavatele v automobilovém průmyslu. Náš odborný personál se u Vašeho zákazníka postará o všechny záležitosti týkající se jakosti Vašeho dodávaného produktu. Pomáháme Vám překonat geografickou vzdálenost i jazykovou bariéru. Zastupujeme Vaše zájmy u Vašich zákazníků.

Residentní služby v oblasti automobilového průmyslu poskytujeme i u jakéhokoliv Vašeho odběratele.

Integrovaná politika kvality a environmentu

V podmínkách tržního hospodářství a globální konkurence je našim prioritním cílem maximální uspokojování potřeb našich zákazníků s minimalizací dopadů na životní prostředí a zdraví pracovníků. V souvislosti s naplněním tohoto cíle budeme usilovat o zvýšení úrovně komunikace se svými obchodními partnery a to jak se zákazníky, dodavateli tak i s ostatními zainteresovanými stranami.

Číst dál...