V rámci našich služeb poskytujeme kompletní transportní a logistické služby. Máme k dispozici vlastní skladovací prostory a transport zajišťujeme pomocí vlastního automobilového parku.

Při zpracovávání dat používáme moderní elektronický systém, který je schopen komunikovat s Vašim ERP.

 

Integrovaná politika kvality a environmentu

V podmínkách tržního hospodářství a globální konkurence je našim prioritním cílem maximální uspokojování potřeb našich zákazníků s minimalizací dopadů na životní prostředí a zdraví pracovníků. V souvislosti s naplněním tohoto cíle budeme usilovat o zvýšení úrovně komunikace se svými obchodními partnery a to jak se zákazníky, dodavateli tak i s ostatními zainteresovanými stranami.

Číst dál...