Při kompletaci dílů pro výrobce a dodavatele v automobilovém průmyslu využíváme svoje dlouholeté zkušenosti a zastřešujeme všechny fáze řízení dodavatelského řetězce (supply chain management). Ve spolupráci s našimi zákazníky využíváme moderní postupy a prověřené technologie.

Integrovaná politika kvality a environmentu

V podmínkách tržního hospodářství a globální konkurence je našim prioritním cílem maximální uspokojování potřeb našich zákazníků s minimalizací dopadů na životní prostředí a zdraví pracovníků. V souvislosti s naplněním tohoto cíle budeme usilovat o zvýšení úrovně komunikace se svými obchodními partnery a to jak se zákazníky, dodavateli tak i s ostatními zainteresovanými stranami.

Číst dál...