Akciové společnosti CELO Holding vlastní společnosti působící v automobilovém průmyslu na území střední Evropy. Do její organizační struktury patří kromě společnosti CELO invest, s.r.o. také CELO invest GmbH působící na německém trhu, společnost CELO invest SK, s.r.o. působící na Slovensku a CELO development, s.r.o.

celo holding struktura

CELO invest, s.r.o. CELO invest GmbH

 

CELO invest SK, s.r.o. CELO development, s.r.o.
  • interní servisní služby

Integrovaná politika kvality a environmentu

V podmínkách tržního hospodářství a globální konkurence je našim prioritním cílem maximální uspokojování potřeb našich zákazníků s minimalizací dopadů na životní prostředí a zdraví pracovníků. V souvislosti s naplněním tohoto cíle budeme usilovat o zvýšení úrovně komunikace se svými obchodními partnery a to jak se zákazníky, dodavateli tak i s ostatními zainteresovanými stranami.

Číst dál...