Zákaznický audit

certifikace volkswagen2

ISO 9001 - 2008

ISO 14001 - 2004

ISO 9001 2008 CZ ISO 14001 2004 CZ

ISO -TS 16949 - 2009
Žďár nad Sázavou

ISO -TS 16949 - 2009
Škrdlovice

ISO TS 16949 2009 CZ ISO TS 16949 2009 CZ

Integrovaná politika kvality a environmentu

V podmínkách tržního hospodářství a globální konkurence je našim prioritním cílem maximální uspokojování potřeb našich zákazníků s minimalizací dopadů na životní prostředí a zdraví pracovníků. V souvislosti s naplněním tohoto cíle budeme usilovat o zvýšení úrovně komunikace se svými obchodními partnery a to jak se zákazníky, dodavateli tak i s ostatními zainteresovanými stranami.

Číst dál...