Tato služba je určena pro výrobce a dodavatele dílů nebo finálních výrobků (polotovarů). Kontrolujeme jejich kvalitu dle dodané dokumentace. Provádíme selekci, označení vadných výrobků a případnou opravu. Tuto službu nabízíme na interním i externím pracovišti.

 

Zákaznický audit

Dne 8. 3. 2017 byl ve firmě CELO invest s.r.o. proveden zákaznický audit od koncernu Volkswagen. Během auditu jsme prokázali vysokou úroveň a především kvalitu našich procesů. Výsledek auditu odpovídá našemu nastavenému standardu. Od 8. 3. 2017 se firma CELO invest s. r. o. zařadila mezi dodavatele koncernu Volkswagen s hodnocením „A“.