Tato služba je určena pro výrobce a dodavatele v automobilovém průmyslu. Náš odborný personál se u Vašeho zákazníka postará o všechny záležitosti týkající se jakosti Vašeho dodávaného produktu. Pomáháme Vám překonat geografickou vzdálenost i jazykovou bariéru. Zastupujeme Vaše zájmy u Vašich zákazníků.

Residentní služby v oblasti automobilového průmyslu poskytujeme i u jakéhokoliv Vašeho odběratele.

Zákaznický audit

Dne 8. 3. 2017 byl ve firmě CELO invest s.r.o. proveden zákaznický audit od koncernu Volkswagen. Během auditu jsme prokázali vysokou úroveň a především kvalitu našich procesů. Výsledek auditu odpovídá našemu nastavenému standardu. Od 8. 3. 2017 se firma CELO invest s. r. o. zařadila mezi dodavatele koncernu Volkswagen s hodnocením „A“.