V rámci našich služeb poskytujeme kompletní transportní a logistické služby. Máme k dispozici vlastní skladovací prostory a transport zajišťujeme pomocí vlastního automobilového parku.

Při zpracovávání dat používáme moderní elektronický systém, který je schopen komunikovat s Vašim ERP.

 

Zákaznický audit

Dne 8. 3. 2017 byl ve firmě CELO invest s.r.o. proveden zákaznický audit od koncernu Volkswagen. Během auditu jsme prokázali vysokou úroveň a především kvalitu našich procesů. Výsledek auditu odpovídá našemu nastavenému standardu. Od 8. 3. 2017 se firma CELO invest s. r. o. zařadila mezi dodavatele koncernu Volkswagen s hodnocením „A“.