Akciové společnosti CELO Holding vlastní společnosti působící v automobilovém průmyslu na území střední Evropy. Do její organizační struktury patří kromě společnosti CELO invest, s.r.o. také CELO invest GmbH působící na německém trhu, společnost CELO invest SK, s.r.o. působící na Slovensku a CELO development, s.r.o.

celo holding struktura

CELO invest, s.r.o. CELO invest GmbH

 

CELO invest SK, s.r.o. CELO development, s.r.o.
  • interní servisní služby

Zákaznický audit

Dne 8. 3. 2017 byl ve firmě CELO invest s.r.o. proveden zákaznický audit od koncernu Volkswagen. Během auditu jsme prokázali vysokou úroveň a především kvalitu našich procesů. Výsledek auditu odpovídá našemu nastavenému standardu. Od 8. 3. 2017 se firma CELO invest s. r. o. zařadila mezi dodavatele koncernu Volkswagen s hodnocením „A“.