Zákaznický audit

certifikace volkswagen2

ISO 9001 - 2008

ISO 14001 - 2004

ISO 9001 2008 CZ ISO 14001 2004 CZ

ISO -TS 16949 - 2009
Žďár nad Sázavou

ISO -TS 16949 - 2009
Škrdlovice

ISO TS 16949 2009 CZ ISO TS 16949 2009 CZ

Zákaznický audit

Dne 8. 3. 2017 byl ve firmě CELO invest s.r.o. proveden zákaznický audit od koncernu Volkswagen. Během auditu jsme prokázali vysokou úroveň a především kvalitu našich procesů. Výsledek auditu odpovídá našemu nastavenému standardu. Od 8. 3. 2017 se firma CELO invest s. r. o. zařadila mezi dodavatele koncernu Volkswagen s hodnocením „A“.